Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Rocznik XIV 2007 (nr 1–12)

Rocznik XIV 2007 (nr 1–12)  do pobrania plik
 
ARTYKUŁY OGÓLNE                                                                                                                                               nr   s.
Ankiel-Homa Magdalena, Szymczak Jadwiga
Opakowanie jednostkowe produktów jako narzędzie komunikacji rynkowej                                                           6  16
Awdziej Marcin
Modelowe koncepcje życiowej wartości klienta                                                                                                       7   8
Baran Radosław
Ocena efektywności marketingu                                                                                                                               9 10
Boguszewicz-Kreft Monika
Teoria mediacyjnych stosunków partnerskich marketingu wewnętrznego                                                              4  9
Dębski Maciej
Architektura marek jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa                                   5 14
Doliński Dariusz, Grzyb Tomasz
Cena produktu jako narzędzie wpływu społecznego i sposoby jego wykorzystania w marketingu                        5  2
Drapińska Anna
Student-klient. Czy uczelnia ma zawsze spełniać oczekiwania studentów?                                                           3 14
Fonfara Krzysztof
Typologia zachowań przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji                                                                    12 10
Fonfara Krzysztof
Zachowania przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji — próba poszukiwania teorii marketingu międzynarodowego                                                                                                                                                    1 2
Gołębiowski Tomasz, Witek-Hajduk Marzanna
Formy internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw                                                                                                   2 16
Stopień internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw                                                                                                 1 15
Goszczyńska Marta
Usługi dodane jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku instytucjonalnym                          11  8
Grzyb Tomasz, Doliński Dariusz
Cena produktu jako narzędzie wpływu społecznego i sposoby jego wykorzystania w marketingu                         5  2
Jaciow Magdalena
Efektywność badań marketingowych                                                                                                                         2  2
Kall Jacek
Sieć sklepów jako marka                                                                                                                                             3  2
Kowalik Izabela, Sikora Tomasz
Marketing produktów regionalnych — cz. 1                                                                                                               9 15
Marketing produktów regionalnych — cz. 2                                                                                                             10 15
Krzyżanowska Magdalena
Nowoczesne koncepcje przewagi konkurencyjnej                                                                                                     9  2
Wczesne koncepcje przewagi konkurencyjnej                                                                                                           8  2
Krzyżanowska Magdalena, Wrzosek Wojciech
Podstawy oceny efektywności marketingu                                                                                                                12 2
Morawczyński Rafał
Marketing małych i średnich przedsiębiorstw eksportujących a charakterystyka obsługiwanych rynków            11 14
Niedziółka Dariusz
Nowoczesne relacje inwestorskie                                                                                                                             2 10
Robert Szczepański
Offshoring w marketingu międzynarodowym                                                                                                            10  9
Rudawska Iga
Ekspansja usług we współczesnej gospodarce                                                                                                         6  9
Rutkowski Ireneusz
Konkurowanie przedsiębiorstw na wielu rynkach                                                                                                    10  2
Siemieniako Dariusz, Urban Wiesław
Dwutorowy model kształtowania się zachowań lojalnościowych klientów                                                              4  2
Siemieniako Dariusz, Urban Wiesław
Pomiar lojalności klientów z uwzględnieniem pomiaru motywów                                                                             11  2
Sikora Tomasz, Kowalik Izabela
Marketing produktów regionalnych — cz. 1                                                                                                              9  15
Marketing produktów regionalnych — cz. 2                                                                                                            10  15
Sobczak Elżbieta
Metodologia segmentacji międzynarodowej                                                                                                               1  8
Zagadnienie specyfikacji zmiennych w segmentacji międzynarodowej                                                                    5  8
Stanowicka-Traczyk Agnieszka
Bariery w budowaniu tożsamości miasta                                                                                                                  4  14
Staszewska Jolanta
Doskonalenie skuteczności promocji usług przez przedsiębiorstwa turystyczne                                                     8 15
Wykorzystanie narzędzi relacyjnych w promocji usług turystycznych                                                                     7 15
Stefańska Magdalena, Stefański Ryszard
Wykorzystanie analizy luki jako metody wspierającej planowanie strategii marketingowej                                    12 16
Stefański Ryszard, Stefańska Magdalena
Wykorzystanie analizy luki jako metody wspierającej planowanie strategii marketingowej                                     12  6
Sznajder Andrzej
Alianse marketingowe — nowa forma powiązań biznesu ze sportem?                                                                    7  2
Szymczak Jadwiga, Ankiel-Homa Magdalena
Opakowanie jednostkowe produktów jako narzędzie komunikacji rynkowej                                                            6 16
Tkaczyk Jolanta
Obdarowywanie prezentami jako proces społeczny                                                                                                8  9
Urban Wiesław, Siemieniako Dariusz
Dwutorowy model kształtowania się zachowań lojalnościowych klientów                                                             4  2
Urban Wiesław, Siemieniako Dariusz
Pomiar lojalności klientów z uwzględnieniem pomiaru motywów                                                                            11  2
Urbanek Grzegorz
Optymalizacja strategii CRM — podejście opcyjne                                                                                                     6  2
Witek-Hajduk Marzanna, Gołębiowski Tomasz
Formy internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw                                                                                                   2 16
Stopień internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw                                                                                                 1 15
Wrzosek Wojciech, Krzyżanowska Magdalena
Podstawy oceny efektywności marketingu                                                                                                             12  2
Zdonek Iwona
Hierarchia reakcji konsumenta jako podstawa konstrukcji stron WWW                                                                     3  8
 

MARKETING W PRAKTYCE

Andruszkiewicz Krzysztof
Rola i skuteczność instrumentów oraz działań marketingowych w walce z kryzysem                                           7  24
Baruk Agnieszka Izabela
Opakowanie produktu spożywczego jako narzędzie oddziaływania na nabywców                                            12  23
Bednarz Krzysztof
Macierz BCG — jak ją zmienić i wykorzystać praktycznie do rozwoju własnej firmy                                            11  20
Dorota Jankowska, Majka Agnieszka
Zastosowanie nieparametrycznych odpowiedników analizy wariancji w badaniach marketingowych                  8  31
Grzegorczyk Wojciech, Sibińska Anna, Krawiec Wioletta
Analiza zachowań nabywczych a funkcjonalność stron internetowych banków                                                   2  23
Jaciow Magdalena
Efektywność badań marketingowych w przedsiębiorstwach                                                                                  5  22
Krain Katarzyna
Czas reklamy internetowej                                                                                                                                         4  28
Krawiec Wioletta, Grzegorczyk Wojciech, Sibińska Anna
Analiza zachowań nabywczych a funkcjonalność stron internetowych banków                                                   2  23
Majka Agnieszka, Dorota Jankowska
Zastosowanie nieparametrycznych odpowiedników analizy wariancji w badaniach marketingowych                  8  31
Polasik Michał, Wiśniewska Agnieszka
Przyczyny i cele wykorzystania Internetu w dystrybucji usług bankowych                                                            4  20
Seredocha Izabela
Działania marketingowe podstawą sukcesu uczelni                                                                                                 2  28
Sibińska Anna, Grzegorczyk Wojciech, Krawiec Wioletta
Analiza zachowań nabywczych a funkcjonalność stron internetowych banków                                                   2  23
Stachura Ewa
Marketingowa koncepcja ceny na rynku mieszkaniowym                                                                                         1  29
Szulc Radosław
Stan orientacji marketingowej w małych i średnich przedsiębiorstwach                                                                  6  21
Wiśniewska Agnieszka, Polasik Michał
Przyczyny i cele wykorzystania Internetu w dystrybucji usług bankowych                                                            4  20
 

REALIA RYNKU

Bartosik-Purgat Małgorzata
Style podejmowania decyzji konsumpcyjnych w rodzinach                                                                                     8  35
Białonos Wiktoria, Gorbaniuk Oleg
Wymiary postrzegania wizerunków Polski i krajów byłego ZSRR                                                                          12  28
Bryła Paweł
Korzyści wynikające z integracji kanału rynku w branży rolno-spożywczej                                                           1  36
Burlita Augustyna
Budżet czasu w subiektywnej opinii Polaków klasy średniej                                                                                    4  31
Frąckiewicz Ewa
Pokolenie 60+ w Internecie                                                                                                                                        5  30
Gorbaniuk Oleg, Białonos Wiktoria
Wymiary postrzegania wizerunków Polski i krajów byłego ZSRR                                                                          12  28
Kiczmachowska Ewa
Motywy producentów podejmowania produkcji pod markami detalistów                                                               10  20
Kiczmachowska Ewa
Pozycjonowanie marek należących do detalistów w Polsce                                                                                    9  23
Ocicka Barbara
Strategie marketingowe na rynku chińskim                                                                                                                9  30
Pawleta Krystyna
Ubezpieczenie ryzyk katastroficznych w małych i średnich przedsiębiorstwach                                                   4  36
Piszewski Jacek
Fuzje i przejęcia w Polsce po roku 2000                                                                                                                 11  27
Słomińska Bożena
Krajowe i zagraniczne firmy handlowe w kanałach dystrybucji artykułów konsumpcyjnych                                  3  19
 

REKLAMA

Domaradzka Ewa, Majkowska Anna, Pochwatko Grzegorz, Giger Jean-Christophe
Bodźce seksualne w reklamie prasowej a zapamiętanie marki                                                                                 5  35
Giger Jean-Christophe, Domaradzka Ewa, Majkowska Anna, Pochwatko Grzegorz
Bodźce seksualne w reklamie prasowej a zapamiętanie marki                                                                                 5  35
Majkowska Anna, Pochwatko Grzegorz, Giger Jean-Christophe, Domaradzka Ewa
Bodźce seksualne w reklamie prasowej a zapamiętanie marki                                                                                 5  35
Pochwatko Grzegorz, Giger Jean-Christophe, Domaradzka Ewa, Majkowska Anna
Bodźce seksualne w reklamie prasowej a zapamiętanie marki                                                                                 5  35
Woźniczka Jarosław
Efekty komunikacyjne reklamy w świetle wyników testów reklam telewizyjnych — cz. 1                                      2  35
Woźniczka Jarosław
Efekty komunikacyjne reklamy w świetle wyników testów reklam telewizyjnych — cz. 2                                      3  26
Woźniczka Jarosław
Postawy wobec reklamy w różnych mediach                                                                                                        10  27
Unia Europejska
Baruk Jerzy
Wspomaganie działalności innowacyjnej badaniami rynku                                                                                        8  23
Kłosiewicz-Górecka Urszula
Skutki wejścia Polski do Unii Europejskie dla krajowych przedsiębiorstw                                                                6  26
 

CASE STUDY

Krzyżanowska Magdalena, Moszoro Marian
Dylematy strategiczne Doradztwa Gospodarczego DGA                                                                                         1  22
Krzyżanowska Magdalena, Moszoro Marian
Rozwój kanałów tematycznych w TVP                                                                                                                     7  28
Moszoro Marian, Krzyżanowska Magdalena
Dylematy strategiczne Doradztwa Gospodarczego DGA                                                                                         1  22
Rozwój kanałów tematycznych w TVP                                                                                                                     7  28
 

KONFERENCJE
Chotkowski Jacek
Szanse i wyzwania współczesnego marketingu                                                                                                      3  30
Rosa Grażyna, Smalec Agnieszka
Marketing przyszłości — trendy, strategie, instrumenty                                                                                          11  32
Smalec Agnieszka, Rosa Grażyna
Marketing przyszłości — trendy, strategie, instrumenty                                                                                          11  32
Omówienia i recenzje
Dietl Jerzy
Zarządzanie dla zysku a nie dla udziału w rynku                                                                                                      3  32
Sikorska Monika
Marketing terytorialny                                                                                                                                                 6  35
Wilmańska-Sosnowska Stanisława
Opakowanie jednostkowe w działaniach marketingowych przedsiębiorstw                                                         12  34


Z CZASOPISM ZAGRANICZNYCH
Sawicki Jarosław
Bariery ograniczające myślenie marketingowe                                                                                                         7  35
Białe plamy w sferze nauki o marketingu B2B                                                                                                           5  39
Kluczowe zdolności pracowników marketingu                                                                                                         9  37
Marketing bezpośredni w oczach teoretyków i praktyków                                                                                       4  40
Marketing nowej ery                                                                                                                                                 11  35
Nauczyciele marketingu — różne drogii perspektywy                                                                                              1  43
O pisaniu artykułów naukowych                                                                                                                             10  33
Podział szkół marketingu                                                                                                                                            6  33
Uczciwość programów lojalnościowych z perspektywy konsumenta                                                                     3  36

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl