Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Zasady recenzowania publikacji w miesięczniku Marketing i Rynek:
 
1. Do oceny każdego nadesłanego tekstu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów niebędących pracownikami Redakcji i spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.


2. Stosowany model recenzowania to recenzja podwójnie ślepa, tzn. autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).


3. Teksty do oceny przyjmowane są na bieżąco. Procedura oceny składa się z trzech kolejnych faz.

1) Faza oceny formalnej (oceniana jest zgodność proponowanego tekstu z profilem czasopisma oraz z wymogami technicznymi/formalnymi).

2) Faza oceny jakości badań opisanych w tekście przez Redaktora Statystycznego.

3) Faza recenzyjna (tekst przesyła się po zakodowaniu jako anonimowy do 2 niezależnych recenzentów zewnętrznych, specjalistów w danej dziedzinie). Recenzje mają formę pisemną.


Decyzja negatywna (NIE) – w przypadku odrzucenia tekstu przez redakcję – zawiera krótką, schematyczną ocenę tekstu (wskazanie słabych stron i uzasadnienie redakcyjne). Decyzja pozytywna (TAK) – w przypadku przyjęcia tekstu przez redakcję – zawiera ewentualne sugestie zmian i poprawek. 


4. Kryteria kwalifikacji lub odrzucenia tekstu są następujące: zgodność tematyki z profilem czasopisma, oryginalność podjętej problematyki, wartość merytoryczna tekstu, jakość badań własnych (jeśli dotyczy), wykorzystane źródła literaturowe.

 

5. Formularz recenzencki i wymogi formalne dla autorów są dostępne na stronie internetowej czasopisma (http://www.marketingirynek.pl/warunki_publikacji).


6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane. Lista recenzentów jest podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma (http://www.marketingirynek.pl/zespol_recenzentow).

 

7. Zamówione recenzje są własnością redakcji miesięcznika "Marketing i Rynek". Informacja o przyjęciu/nieprzyjęciu tekstu do publikacji jest przekazywana autorom w terminie około 4 tygodni od złożenia tekstu.

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl